Welkom op mijn website !

 
Afbeelding invoegenGALERIE

 

 FOTO/VIDEO                                        GALERIE

 

 


Mijn naam is Cees Slokker. Fotografisch portrettekenaar en kunstschilder.
Sinds een aantal jaren specialiseer ik mij in landschappen, stillevens en portretten. Ik ben als tekenaar en schilder autodidact.
De schilderijen worden in olieverf geschilderd op paneel (masoniet) en MDF.  
Ik werk graag met varkensharen kwasten. De fijnere penselen worden alleen gebruikt bij details. Het spel tussen olieverf, ondergrond en de spanning tussen voorwerpen en personen is wat mij fascineert. Het is meer dan een registratie, het is mijn interpretatie in olieverf. Zo gezien worden voorwerpen heel bijzonder. In opzet klassiek, maar door schilderwijze en compositie modern.
Sinds 2000 ben ik als kunstschilder en tekendocent verbonden aan het Collage Kunstcentrum te Hoevelaken. Heeft u belangstelling voor één van mijn schilderijen of fotografische tekeningen , dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.
 
Vriendelijke groet.
 

Mein Name ist Cees Slokker. Fotografische Porträt-Zeichner und Maler. Ich bin seit einer Anzahl von Jahren, ich Specialiseer Stillleben und Porträts in Landschaften als Zeichner und Maler Autodidakt.
 
Die Gemälde sind in Ölfarbe auf Panel (Masoniet) und MDF lackiert. Obwohl figurativ und realistisch, noch bin ich wie ein Maler, der mit Schwein Haarbürsten arbeitet. Die feineren Pinsel dienen nur in Details. Das Spiel zwischen, Ölfarbe, Oberflächen, Spannungen zwischen den Objekten und die Haut der Objekte oder Personen ist was mich fasziniert. Es ist mehr als nur eine Registrierung, es ist meine Interpretation in Ölfarbe. Als ganz besondere Objekte gesehen Sie werden.
Im klassischen Design, sondern durch Maler Weise und moderne Komposition.
Seit 2000 bin ich als Maler und Zeichenlehrer am Collage Art Centre in Hoevelaken. Interessieren Sie sich für eines meiner Gemälde oder fotografische Zeichnungen, dann Sie können frei mich zu kontaktieren.
 
Freundliche Begrüßung.

My name is Cees Slokker. Photographic portrait draughtsman and painter. Since a number of years, I specialiseer still lifes and portraits in landscapes as draughtsman and painter, I am self-taught.
 
The paintings are painted in oil paint on Panel (masoniet) and MDF. Although figurative and realistic yet I am like a painter who works with pig hair brushes. The finer brushes are used only in details. The game between, oil paint, surface, tension between the objects and the skin of the objects or persons is what fascinates me. It is more than a registration, it is my interpretation in oil paint. Be seen as objects very special. In classic design, but by painter manner and modern composition.
Since 2000 I am as painter and drawing teacher at the Collage Art Centre in hoevelaken. Are you interested in one of my paintings or photographic drawings, then you can freely contact me.
Friendly greeting.